EXIT

Het Utrechtse sekswerkbeleid: wensen van sekswerkers, hulpverleners en de politiek

23 juni 2023

Sekswerkers in Utrecht mogen nu ook thuis klanten ontvangen. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad stemt hiermee in. Voor nieuw sekswerkbeleid heeft de gemeente Utrechts ons, hulpverleners en sekswerkers, gevraagd mee te denken. Zowel de klankbordgroep in Utrecht als Belle hebben in een brief naar de raad hun meningen geuit over de plannen.

Een goede start met veilig en gewenst beleid

De gemeente Utrecht werkt aan een nieuw sekswerkbeleid. Donderdag 29 juni was voor sekswerkers in Utrecht een belangrijke dag. Na de commissievergadering op 15 juni waar op inhoud werd gedebatteerd stond donderdag in het teken van de moties die ingediend waren. Net als de sekswerkers zelf waren wij erg benieuwd naar de uitkomst.

Zowel de klankbordgroep als Belle heeft een brief geschreven om onze gedachten mee te geven. Uit de reacties van de raadsleden bleek dat de brieven goed gelezen zijn. Wij vinden dat er een goede start is gemaakt met veilig en gewenst beleid. De klankbordgroep is positief over de plannen die tot nu gepresenteerd zijn: “Wij waarderen het zeer dat wij kunnen meedenken in het proces”, aldus de leden.

De raad heeft voorgestemd met de mogelijkheid van thuiswerken mogelijk maken, en met de proeftuinen van 2 seksinrichtingen. Dit is een mooi resultaat. Ook is een motie aangenomen om snelheid te nemen is belangrijk voor de doelgroep, die al zo lang wacht.

Toch zijn er ook zorgen. “Als regelgeving alleen werkt voor sekswerkers met privileges, dan werkt het niet”, benoemd de klankbordgroep. Een inclusief sekswerkbeleid is belangrijk zodat niemand vergeten wordt. Beide brieven benadrukken dat er te weinig wordt gedachten aan mensen die zich in een kwetsbare positie bevinden, zoals mensen met een verslaving of zij die dak- of thuisloos zijn.

Meer informatie?

Raadsbrief modernisering sekswerkbeleid

Er zijn verschillende betrokken en belanghebbenden gesproken en hun meningen gevraagd over de adviezen uit het Rapport van Commissie Sorgdrager. In de raadsbrief ‘Modernisering sekswerkbeleid’ is meer te lezen over ideeën die uit deze gesprekken zijn voortgekomen.

In de media

DUIC: Sekswerkers in Utrecht mogen legaal thuis klanten gaan ontvangen (23 juni)
RTV Utrecht:  Forse discussies in Utrechtse gemeenteraad over toekomst sekswerk (22 juni) en Utrecht wil sekswerk in eigen huis toestaan (2 juni)
AD Utrecht: Sekswerkers mogen in Utrecht thuis klanten ontvangen: ‘Het is gewoon werk’ (23 juni)