EXIT

Commissie Sorgdrager presenteert rapport aan gemeente Utrecht

22 september 2022

Donderdag 22 september presenteerde de commissie Sorgdrager het rapport ‘Sekswerk in Utrecht’ aan de gemeente Utrecht. Ook Belle Hulpverlening ontving het rapport. Belle informeert sekswerkers over het rapport en organiseert op korte termijn een overleg met de klankbordgroep om verder te praten over het advies van de commissie.

De commissie Sorgdrager is een groep van onafhankelijke experts. De commissie heeft onderzoek gedaan naar de toekomst van sekswerk in Utrecht. Na gesprekken met sekswerkers, beleidsmedewerkers, ondernemers, hulpverleners, politie en anderen adviseren zij de gemeente om:

  • De regels voor sekswerk te moderniseren;
  • In proeftuinen te onderzoeken wat werkt en wat niet;
  • De regels voor privéhuizen en seksclubs te vereenvoudigen;
  • De mogelijkheden voor kleinschalig straatsekswerk te onderzoeken;
  • Kleinschalig locatiegebonden sekswerk mogelijk te maken;
  • De proeftuinen en aangepaste regels te blijven evalueren.

De commissie geeft aan dat Utrecht een beleid verdient waar de diversiteit van het sekswerk en de sekswerkers tot haar recht komen. Een modern sekswerkbeleid bevat in elk geval de volgende onderdelen:

  • De positie en emancipatie van sekswerkers;
  • De voorlichtende en signalerende rol van de gemeente (en partners) naast de rol van toezicht en handhaving van de overheid;
  • De betrouwbare overheid en
  • Toegankelijke hulp- en dienstverlening.

This text is also available in English, please contact us if you need more information.

Este texto también está disponible en inglés, contáctenos si necesita más información.

Raadsbrief en rapport

De raadsbrief en het volledige rapport zijn te lezen op de website van de gemeente Utrecht.

In de media

Voor het het rapport is ook media-aandacht, waaronder:

RTV Utrecht – Commissie: ‘Utrecht moet ruimte bieden aan sekswerkers, maar dan kleinschalig en met minder regels’ 

AD Utrechts Nieuwsblad – Rapport: Sekswerkers in Utrecht moeten legaal kunnen thuiswerken (betaalmuur)