EXIT

Eerste stap in legaliseren thuissekswerk in Utrecht – een update

25 april 2024

De gemeente Utrecht heeft aangekondigd thuissekswerk officieel toe te gaan staan. Een mooie eerste stap.

Sekswerk gebeurt ook nu al thuis. Het leidt volgens de gemeente niet tot grote overlast voor omwonenden. De beslissing van de gemeente Utrecht volgt op een periode van discussie en onderzoek naar de beste manier om sekswerk te reguleren. Een van de adviezen van de commissie Sorgdrager (2022) was om sekswerk vanuit huis en op kleinschalige plekken toe te staan.

We zijn positief over deze ontwikkelingen. Voor degenen die thuis willen werken is dit een goede eerste stap. Zij kunnen door dit nieuwe beleid legaal gaan werken. Dat maakt de drempel kleiner om naar politie of hulpverlening te stappen als er iets is.

De voorwaarden: 1 iemand per woning en minimumleeftijd

De gemeente stelt een aantal voorwaarden voor thuissekswerk. Per woning mag 1 bewoner sekswerk verrichten. Je moet minstens 21 jaar zijn en minstens 3 maanden op het adres staan ingeschreven. En al het verdiende geld moet naar jou als sekswerker zelf gaan. Tussen 01.00 ’s nachts en 06.00 uur ’s ochtends mag je geen klanten ontvangen.

We benadrukken het belang van verdere uitbreiding van de mogelijkheden. Bijvoorbeeld toestaan dat sekswerkers ook samen in een woning kunnen werken. Dit draagt bij aan de veiligheid en bescherming van sekswerkers. Zo vertelt sekswerker Beau (werknaam) in het NRC “Als je alleen bent, kan niemand je in de gaten houden. Dan kunnen mensen je ook minder snel helpen als het fout gaat.”

Een ander verbeterpunt is de leeftijdsgrens: sekswerk in Nederland is legaal vanaf 18 jaar. Door de minimumleeftijd van 21 vergroot je de kwetsbaarheid van mensen die tussen de 18 en 21 jaar zijn.

Kleinschalige locaties

Voor veel sekswerkers is vanuit eigen huis werken geen optie. Daarom is het voor de Utrechtse sekswerkers ook belangrijk dat er gezamenlijke locaties komen. Volgens het college van burgemeester en wethouders van Utrecht komt er dit jaar meer informatie over de mogelijkheid voor deze kleinschalige locaties.

Blijf sekswerkers betrekken bij het nieuw te vormen beleid

Via de klankbordgroep spreekt de gemeente met sekswerkers, en kunnen we met Belle actief meedenken. We zien dat er geluisterd is. Het is essentieel dat sekswerkers betrokken blijven bij het vormgeven van het nieuwe beleid.

Net als wij, zien veel Utrechtse sekswerkers thuiswerk legaliseren als een eerste stap. We hopen dat de gemeente in gesprek blijft met woningcorporaties en, in navolging van andere steden, de mogelijkheden tot thuiswerken in de toekomst uit zal breiden. Als organisatie blijven we ons inzetten voor de belangen van sekswerkers en streven we naar een beleid dat recht doet aan hun werk.

Meer lezen:

In de media: