EXIT

Geen doorgang voor Het Nieuwe Zandpad

5 november 2021

Vandaag, vrijdag 5 november, werd duidelijk dat het Nieuwe Zandpad in Utrecht vooralsnog niet gerealiseerd gaat worden.

Dat betekent dat er geen zicht meer is op deze geplande vergunde plekken om sekswerk te kunnen uitvoeren. Er zijn nauwelijks plekken voor legaal sekswerk in Utrecht beschikbaar. Sekswerk komt hiermee verder in de verdrukking. Een zeer onwenselijke en zorgwekkende situatie!

Veel energie en goede hoop

We hebben gezien dat de gemeente Utrecht de afgelopen jaren veel energie heeft gestoken in de realisatie van het Nieuwe Zandpad. Belle Hulpverlening had goede hoop dat het Nieuwe Zandpad er zou komen. Dat de realisatie nu niet gelukt is, is een grote tegenvaller.

Zorg voor sekswerkers en in gesprek blijven

We richten ons nu in eerste instantie op het opvangen van de sekswerkers na dit bericht. We blijven uiteraard graag met de gemeente in gesprek over wat er nu moet gebeuren om toch vergunde werkplekken in Utrecht mogelijk te maken. Belle Hulpverlening hoopt van harte dat de gemeente op korte termijn beleid maakt waarmee sekswerk legaal en op veilige plekken kan plaatsvinden.

Berichtgeving gemeente Utrecht

De gemeente maakte vrijdag 5 november bekend dat de tender is beëindigd en dat een expertcommissie een voorstel gaat maken voor de toekomst van sekswerk in Utrecht. Het nieuwsbericht is terug te lezen op Utrecht.nl.