EXIT

15 september 13:00-17:00 Belle inloop

Inloop

Op donderdag is de inloop geopend tussen 13:00-17:00. Op donderdag is onze jobcoach bereikbaar, ze is aanwezig op afspraak. In de even weken is er een spreekuur van Werk & Inkomen tussen 13:00-15:00. Elke 4e donderdag van de maand is er een stedelijke klankbordgroep van 18:00 tot 20:00.